Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Adres

Kontakt / Kierownictwo:

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Lublinie

  • tel.: 81 71-06-500
  • fax: 81 71-06-501

Tomasz Wąsik

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie, p.o. Regionalnego
Konserwatora Przyrody w Lublinie

  • tel.: 81 71-06-500
  • fax: 81 71-06-501

Kontakt / Dziennikarze

Aleksandra Woźniak-Figurska

Rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Lublinie

  • tel.: 81 71-06-500
  • fax: 81 71-06-501

Paweł Piwnicki

Inspektor ochrony danych

Kontakt / Wydziały Merytoryczne

Marta Gągała

Naczelnik Wydziału Ocen
Oddziaływania na Środowisko

Aleksandra Woźniak-Figurska

Naczelnik Wydziału Zapobiegania
i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Monika Prasowska

Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody
i Obszarów Natura 2000

Wojciech Duklewski

Naczelnik Wydziału Spraw
Terenowych I w Białej Podlaskiej

Janusz Holuk

Naczelnik Wydziału Spraw
Terenowych II w Chełmie

Krzysztof Próchnicki

Naczelnik Wydziału Spraw
Terenowych III w Zamościu

Tomasz Wąsik

Naczelnik Wydziału Spraw
Terenowych IV w Janowie Lubelskim

Redakcja serwisu

Piotr Fałdyga

Skontaktuj się z nami

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Wydziały terenowe RDOŚ:

– Wydział Spraw Terenowych w Chełmie;

– Wydział Spraw Terenowych w Białej Podlaskiej;

– Wydział Spraw Terenowych w Zamościu;

– Wydział Spraw Terenowych w Janowie Lubelskim.

Strony urzędowe

709775F8-EA01-4F01-BA2D-61C64EB432B5@3x Created with sketchtool. 709775F8-EA01-4F01-BA2D-61C64EB432B5@3x Created with sketchtool.