Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Dane osobowe w serwisach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych w systemach teleinformatycznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda

Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod tym linkiem: http://lublin.rdos.gov.pl/kontakt

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie następuje za pomocą adresu e-mail: iod.lublin@rdos.gov.pl

Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez RDOŚ w Lublinie. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

 • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
 • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

 • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
 • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.
 • Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Dane zbierane przez serwisy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej każdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmianę przepisów prawa, orzecznictwo sądów i organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w przypadkach zmiany celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Wydziały terenowe RDOŚ:

– Wydział Spraw Terenowych w Chełmie;

– Wydział Spraw Terenowych w Białej Podlaskiej;

– Wydział Spraw Terenowych w Zamościu;

– Wydział Spraw Terenowych w Janowie Lubelskim.

Strony urzędowe

709775F8-EA01-4F01-BA2D-61C64EB432B5@3x Created with sketchtool. 709775F8-EA01-4F01-BA2D-61C64EB432B5@3x Created with sketchtool.